SR 245 - Bachelor Health and Fitness (Honours)

  SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN IPTA(Lepasan Asasi UiTM/ Asasi Sains UM/Matrikulasi KPM)

   
  BIl

    i) Program Pengajian
   ii) Kod
  iii) Tempoh Pengajian

  Kelayakan Minimum
     

  SYARAT AM UNIVERSITI

   Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

   SYARAT TAMBAHAN BAGI PERMOHONAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK PERKHIDMATAN DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
  1. Terbuka kepada warganegara sahaja.
  2. Calon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental. atau fizikal, dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka untuk kursus ini.
  3. Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai latar belakang sukan dan ko-kurikulum.
   

  SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KECERGASAN (TERBUKA KEPADA BUMIPUTERA SAHAJA) 
  SR245

  (3 Tahun/6 Semester)

  UNTUK BUMIPUTERA SAHAJA

  MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN
   SYARAT KHAS PROGRAM

  SYARAT KHAS PROGRAM

  Lulus pada peringkat Asasi UiTM/ Asasi Sains UM/Matrikulasi KPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran

  dan

  Kepujian pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dalam mata pelajaran berikut:

  • Bahasa Inggeris
  • Matematik/ Matematik Tambahan

  dan

  Lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  ·          Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains

  ·          Pengetahuan Sains Sukan 

  dan

  Lulus temuduga dan ujian kecergasan yang dilaksanakan oleh fakulti

  dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam MUET.

   

  SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN IPTA (Lepasan STPM/Setaraf)

  BIl

    i) Program Pengajian
   ii) Kod
  iii) Tempoh Pengajian

  Kelayakan Minimum
     

  SYARAT AM UNIVERSITI

  Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah(SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

   SYARAT TAMBAHAN BAGI PERMOHONAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK PERKHIDMATAN DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
  1. Terbuka kepada warganegara sahaja.
  2. Calon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental. atau fizikal, dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka untuk kursus ini.
  3. Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai latar belakang sukan dan ko-kurikulum.
   

  SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KECERGASAN (TERBUKA KEPADA BUMIPUTERA SAHAJA) 
  SR245

  (3 Tahun/6 Semester)

  UNTUK BUMIPUTERA SAHAJA

  MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN
   SYARAT KHAS PROGRAM

  SYARAT KHAS PROGRAM

  Lulus pada peringkat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM/Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am dan dua mata pelajaran lain

  dan

  Kepujian pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dalam mata pelajaran berikut:

  • Bahasa Inggeris
  • Matematik/ Matematik Tambahan

  dan

  Lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

  ·          Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains

  ·          Pengetahuan Sains Sukan

  dan

   Lulus temuduga dan ujian kecergasan yang dilaksanakan oleh fakulti

  dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam MUET.

   

  SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN IPTA (Lepasan DIPLOMA/Setaraf)

  BIl

    i) Program Pengajian
   ii) Kod
  iii) Tempoh Pengajian

  Kelayakan Minimum
     

  SYARAT AM UNIVERSITI

   Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

   SYARAT TAMBAHAN BAGI PERMOHONAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK PERKHIDMATAN DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
  1. Terbuka kepada warganegara sahaja.
  2. Calon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental. atau fizikal, dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka untuk kursus ini.
  3. Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai latar belakang sukan dan ko-kurikulum.
   

  SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KECERGASAN (TERBUKA KEPADA BUMIPUTERA SAHAJA) 
  SR245

  (3 Tahun/6 Semester)

  UNTUK BUMIPUTERA SAHAJA

  MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM

  SYARAT KHAS PROGRAM

  Lulus pada peringkat Diploma Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 

  atau

  Lulus pada peringkat Diploma Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, UiTM dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 serta sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan 

  atau

  Lulus pada peringkat Diploma Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, UiTM dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 serta terlibat dalam sukan di peringkat antarabangsa

  dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam MUET.


  MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM

  SYARAT KHAS PROGRAM

  Lulus pada peringkat Diploma UiTM yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 

  atau

  Lulus pada peringkat Diploma UiTM yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 serta sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan 

  dan

  Lulus temuduga dan ujian kecergasan yang dilaksanakan oleh fakulti

  dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam MUET.

   

  SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN IPTA [Lepasan APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING)]

  BIl

    i) Program Pengajian
   ii) Kod
  iii) Tempoh Pengajian

  Kelayakan Minimum
     

  SYARAT AM UNIVERSITI

  Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM

   SYARAT TAMBAHAN BAGI PERMOHONAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK PERKHIDMATAN DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
  1. Terbuka kepada warganegara sahaja.
  2. Calon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental. atau fizikal, dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka untuk kursus ini.
  3. Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai latar belakang sukan dan ko-kurikulum.
   

  SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KECERGASAN (TERBUKA KEPADA BUMIPUTERA SAHAJA) 
  SR245

  (3 Tahun/6 Semester)

  UNTUK BUMIPUTERA SAHAJA

  MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI DAN SYARAT KHAS PROGRAM

  SYARAT KHAS PROGRAM

   

  Lulus pada peringkat Diploma yang berkaitan dari institusi yang diiktiraf oleh Kerjaan Malaysia dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75 serta sekurang-kurangnya satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan 

   atau

  Lulus pada peringkat SPM/Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian  untuk lima (5) mata pelajaran termasuk mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Matematik/ Matematik Tambahan serta lulus dalam mata pelajaran Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains Tambahan/ Sains dan Pengetahuan Sains Sukan dan juga lulus Sains Sukan Tahap II, Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK) serta sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman sebagai jurulatih/ pentadbir sukan

   atau

  Lulus pada peringkat SPM/Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian  untuk lima (5) mata pelajaran termasuk mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Matematik/ Matematik Tambahan serta lulus dalam mata pelajaran Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains Tambahan/ Sains dan Pengetahuan Sains Sukan dan juga merupakan atlet kebangsaan semasa permohonan dengan sekurang-kurangnya tiga (3) tahun penglibatan

  dan 

  Lulus temuduga dan ujian kecergasan yang dilaksanakan oleh fakulti

  dan

  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam MUET.

   

   

   

   

   

  CONTACT US

  Faculty of Sports Science & Recreation

  Bangunan Akademik 3, Universiti Teknologi MARA,
  40450 Shah Alam, Selangor, MALAYSIA

  Tel : (+603) 55442912/2913 
  Faxs : (+603) 55442910 

  Email : fsr@salam.uitm.edu.my