MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI

MUHAMMAD AKMAL BIN AZMAN
01111249724

SITI NOOR SYAFIQAH BINTI MOHD FODZI
01170723556

CONTACT US

Faculty of Sports Science & Recreation

Bangunan Akademik 3, Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor, MALAYSIA

Tel : (+603) 55442912/2913 
Faxs : (+603) 55442910 

Email : fsr@salam.uitm.edu.my 

           

           

AduanCadangan

 

 

Main Menu