Pekeliling


 

Perkara

 

Pekeliling Dekan Bil 1/2023 - Garis Panduan Permohonan Kelulusan Perjalanan Ke Luar Negara Atas Urusan Rasmi Bagi Staf Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi 

 

Pekeliling Dekan Bil 1/2022 - Permohonan Kelulusan Perjalanan ke Luar Negara bagi Urusan Rasmi

 

Pekeliling Dekan Bil 2/2021 - Penggunaan Menu Yearly Work Plan Atau Sasaran Kerja Tahunan (Skt) Bagi Staf Akademik Dalam MyATP

 

Pekeliling Dekan Bil. 1/2021 - Pengoperasian Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara Semasa Tempoh Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Bermula 13 Januari 2021 (Rabu ) Sehingga 26 Januari 2021 (Selasa)

 

Pekeliling Naib Canselor Bil. 1/2021 - Pelaksanaan Pengoperasian Universiti Teknologi Mara Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) dan Perinteh Pergerakan Pemulihan (PKPP)

 

Pekeliling Dekan Bil. 6/2020 - Arahan Penangguhan Pendaftaran Secara Fizikal/Bersemuka Serta Kemasukan Semua Pelajar Universiti Teknologi Mara (UiTM) Bagi Sesi Oktober 2020

 

Pekeliling Dekan Bil. 5/2020 - Penetapan Keberadaan Staf Fakulti Sains Sukan Dan Rekreasi, UiTM Shah Alam Dalam Tempoh Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) Dan Pasca PKP

 

Pekeliling Dekan Bil. 4/2020 - Pencapaian Staf Akademik Fakulti Sains Sukan Dan Rekreasi Bagi Mencapai Kecemerlangan Dan Prestasi Fakulti

 

Pekeliling Dekan Bil. 3/2020 - Peruntukan Kewangan Di Fakulti Sains Sukan Dan Rekreasi Bagi Bayaran Yuran Penerbitan Jurnal Berimpak Tinggi Berstatus Q1/Q2/Berindek SCOPUS/WOS/ERA

 

Pekeliling Dekan Bil. 2/2020 - Langkah -Langkah Kawalan dan Pencegahan Penularan Wabak Virus COVID-19 Di Fakulti Sains Sukan Dan Rekreasi (FSR)

 

Pekeliling Dekan Bil. 1/2020 - Pemakluman Permohonan Kelulusan Mengadakan Program Lapangan Akademik Oleh Pelajar Fakulti Sains Sukan Dan Rekreasi

 

Pekeliling Dekan Bil. 2/2019 - Peringatan Untuk Mendapat Kelulusan Jawatankuasa Etika Penyelidikan (REC) Universiti Sebelum Penyelidikan Dijalankan Bagi Semua Staf Dan Pelajar Fakulti Sains Sukan Dan Rekreasi (FSR) 

 

Pekeliling Dekan Bil. 1/2019 - Pemakluman Permohonan Kelulusan Mengadakan Program Lapangan Akademik Oleh Pelajar Fakulti Sains Sukan Dan Rekreasi (FSR)

   

 

 

 

 

 

CONTACT US

Faculty of Sports Science & Recreation

Bangunan Akademik 3, Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor, MALAYSIA

Tel : (+603) 55442912/2913 
Faxs : (+603) 55442910 

Email : fsr@salam.uitm.edu.my 

           

           

AduanCadangan

 

 

Main Menu