Panduan Untuk Pelajar

Cara Memohon Tempat Latihan Industri

 1. Hadir ke Bengkel Pengukuhan Kendiri Latihan Industri yang dianjurkan oleh Unit Latihan Industri FSR.
 2. Download "Surat-surat berkaitan permohonan latihan industri pelajar" di tab "MuatTurun".
 3. Cetak dan isikan maklumat dalam surat-surat berikut:
  1. Surat Permohonan Penempatan Latihan Industri
  2. Surat Jawapan Permohonan Latihan Industri
 4. Sediakan resume pelajar
 5. Dapatkan alamat beberapa organisasi pilihan untuk menjalani latihan industri
 6. Hantarkan borang cadangan latihan industri ke fakulti Bersama resume pelajar
 7. Fakulti akan hantar surat ke majikan berserta dengan borang jawapan permohonan latihan industri
 8. Tunggu surat jawapan daripada organisasi berkenaan. Surat jawapan biasanya akan dihantar oleh organisasi kepada dekan fakulti
 9. Setelah mendapat tawaran, tunggu tarikh lapor diri di syarikat. sila lapor diri pada tarikh dan waktu yang sepatutnya di organisasi berkenaan
 10. Kursus Latihan Industri  diwajibkan kepada semua pelajar peringkat pengajian iaitu Diploma dan Sarjana Muda bagi memenuhi syarat penganugerahan Sijil, Diploma dan Sarjana Muda. Pelajar perlu lulus Latihan Industri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pelan pengajian.

CONTACT US

Faculty of Sports Science & Recreation

Bangunan Akademik 3, Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor, MALAYSIA

Tel : (+603) 55442912/2913 
Faxs : (+603) 55442910 

Email : fsr@salam.uitm.edu.my 

           

           

AduanCadangan

 

 

Main Menu