1. Mencapai enrolmen 1200 pelajar (sepenuh masa) menjelang 2020.

 2. Memastikan semua kurikulum bersifat kerja kursus disemak setiap 4 tahun bagi tempoh pengajiannya adalah 3 tahun atau kurang, dan setiap 5 tahun bagi program yang tempoh pengajiannya 4 tahun.

 3. Memastikan sekurang-kurangnya 80% pelajar sepenuh masa pada peringkat Diploma dan Sarjana Muda bergraduat dalam tempoh yang ditetapkan (GOT).

  • 40% pelajar Diploma dan Sarjana Muda tamat pengajian dengan CGPA 3.0

 1. Memastikan sekurang-kurangnya dua orang graduan PhD menjelang tahun 2020.

 2. Memastikan kadar kebolehpasaran siswazah melebihi: 

   


  • 80% (Sarjana Muda)
  • 95% (Diploma)

Bekerja sendiri sejumlah 4% menjelang 2020

 1. Memastikan bilangan penerbitan berindeks mencapai 16 menjelang 2020.

(sasaran 4 penerbitan berindeks setahun )

 1. Memastikan bilangan geran penyelidikan mencapai RM300,000 menjelang 2020.

       (sasaran geran penyelidikan sebanyak RM60,000 setahun)

 1. Memastikan kecemerlangan dalam pemindahan ilmu dengan mengkomersialkan satu produk hasil penyelidikan menjelang 2020.